• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Tax Audit

Het uitvoeren van een belastingcontrole is uiteraard het exclusieve recht van een competente belastingautoriteit. In Nederland is dat de Belastingdienst. Dat neemt niet weg dat u kunt besluiten uw organisatie de maat te nemen, als ware het een controle door de Belastingdienst. Dit wordt ook wel "pre-audit" genoemd. De pre-audit is gericht op het vaststellen van de kwaliteit van de ingediende aangiften. De voordelen van een pre-audit zijn:

  • U komt niet voor onverwachte verrassingen te staan;
  • Uw organisatie is "controle-klaar" voor een eventuele belastingcontrole door de Belastingdienst;
  • U verkrijgt inzicht in de fiscale risico's (en kansen) van uw organisatie, dit is belangrijke input voor het inregelen van beheersmaatregelen en een opmaat voor een eventueel in te richten Tax Control Framework;
  • U krijgt zicht op eventuele gebreken in de fiscale bewaarplicht en andere  fiscale verplichtingen;
  • U kunt een gezond tegenwicht bieden richting de Belastingdienst.

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van fiscale boekenonderzoeken en weten uit de praktijk dat geen enkele organisatie identiek is. Een standaardaanpak die is gebaseerd op sjablonen of een softwaretool zult u bij ons niet aantreffen. Wel een op maat gesneden aanpak, die is gebaseerd op uw specifieke situatie. Door onze specifieke expertise op het gebied Tax- en IT-audit zijn wij in staat een boekenonderzoek uit te voeren dat een onderzoek van de Belastingdienst sterk benaderd.

De kosten voor onze Tax Audit zijn afhankelijk van de reikwijdte van de audit, de omvang en complexiteit van uw bedrijf en uw eigen werkzaamheid. Als u ons hierover informeert, zullen wij een passende offerte uitbrengen. Neem contact op als u geïnteresseerd bent in het laten uitvoeren van een Tax Audit.