• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

Business Intelligence

Kunt u als ondernemer bij uw accountant en belastingadviseur terecht voor complexe data-analyses om uw bedrijfsvoering en rendement te optimaliseren? Nee…? Du Roi helpt met data-analyses voor het benutten van financiële en fiscale kansen.


Haal meer uit uw data met du ROI!

Auditing en controlling zonder het gebruik van geautomatiseerde ondersteuning is heden ten dage ondenkbaar.

Vaak wordt aangenomen dat Microsoft Excel hét gereedschap bij uitstek is van de auditor of controller. Dit is zeker niet het geval. 'Echte' auditing en controlling tools bieden vele voordelen. Zo kunnen deze tools alle denkbare soorten bestanden inlezen, snel enorme hoeveelheden data analyseren en voorzien in een complete logging van alle stappen. En dit zonder dat integriteit van de onderliggende data wordt aangetast. Bovendien kunnen eenmaal uitgevoerde analyses gemakkelijk worden geautomatiseerd, zodat analyses met een paar klikken op nieuwe data kunnen worden losgelaten. Voor audit- en controlling werkzaamheden is deze software dan ook superieur. Niet onbelangrijk is dat uw accountant, maar bijvoorbeeld ook de belastingdienst met deze hulpmiddelen werken. Daardoor kunnen zij bij hun werkzaamheden naadloos voortborduren op het werk dat u al heeft uitgevoerd. Meer weten? Neem contact op.

 

Business intelligence as a service

Reguliere administratieve systemen schieten vaak tekort bij het vervullen van de informatiebehoeften van organisaties. Noodgedwongen wijken medewerkers dan uit naar Excel om toch de gewenste informatie boven water te krijgen. Op die manier kunnen ingewikkelde toepassingen ontstaan, waarvan maar een enkele medewerker weet hoe ze werken. Mocht de bouwer plotseling iets anders gaat doen, dan heeft de organisatie een probleem. Het werken met Excel is bovendien foutgevoelig en goed versiebeheer is buitengewoon lastig als méér mensen tegelijk met een toepassing moeten werken. Ook kan een toepassing ten onder gaan aan het eigen succes: het werkte goed met een beperkte hoeveelheid gegevens, maar bij opschalen neemt de verwerkingstijd enorm toe. Kortom, het is duidelijk veel organisaties behoefte hebben aan betrouwbare en snelle data-analyse oplossingen die eenvoudig aan bestaande administratieve systemen kunnen worden geklikt. du ROI kan u ondersteunen bij het tot stand brengen van deze oplossingen.

Samen verbeteren

Samen verbeteren betekent dat wij u ondersteunen met onze jarenlange kennis en ervaring op data-analyse gebied en u voorzien van krachtige analysesoftware. Wat betekent dit concreet?

Wij helpen u ten eerste bij het maken van een gedegen analyse van het probleem dat moet worden opgelost. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

 • Mensen : Beschikken medewerkers over de benodigde hulpmiddelen en kennis om deze te gebruiken?
 • Structuur : Hoe kunnen we een oplossing opzetten die gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden is? Hoe regelen we de communicatie tussen IT, ontwikkelaars en gebruikers?
 • Bronnen : Welke brongegevens zijn nodig? Waar komen deze vandaan? Hoe worden ze gevalideerd?
 • Uitvoering : Welke calculaties vinden plaats? Kunnen we de stappen in de analyse zoveel als mogelijk automatiseren?
 • Presentatie : Hoe kunnen we de uitkomsten zodanig visualiseren dat de boodschap het beste overkomt?
 • Documentatie : Wast is nodig om de goede werking van de analyse aan te tonen? Hoe ziet het versiebeheer van de toepassing er uit?
 • Kansen : Even een stap terug: zijn er kansen die we onbenut laten?

Als het probleem in kaart is gebracht geven wij aan hoe de data-analyse oplossing moet gaan uitzien en welke stappen moeten worden ondernomen om deze oplossing te realiseren. We geven tevens aan welke hulpmiddelen (softwaretools) daarbij nodig zijn. Of en in welke mate u ons bij de realisatie van de oplossing betrekt hangt af van de beschikbare kennis die u in eigen huis heeft.

Laten oplossen

U kunt er ook voor kiezen om uw informatievoorzieningsvraagstukken uit te besteden. Wij nemen deze werkzaamheden graag van u over, zodat u zich enkel hoeft te concentreren op de uitkomsten.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze specialisatie Business Intelligence.

dbi.cloud

We hebben afgelopen tijd flink geïnvesteerd in het on-line kunnen aanbieden van bedrijfseconomische- en fiscale analyses. Vanaf nu kunnen wij uw (complexe) business intelligence en -analytics vraagstukken eenvoudig on-line oplossen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over dbi.cloud.

 

Datagedreven besluitvorming

Gestructureerde besluitvorming is een planmatige aanpak voor het bepalen en afwegen van alternatieven. Het betrekt belanghebbenden, deskundigen en besluitvormers in een vruchtbare, op beslissing gerichte analyse en dialoog. Het ondersteunt het uiteenrafelen van complexe vraagstukken proactief en helpt bij oordeelsvorming in besluitvorming.

Voordelen van gestructureerde besluitvorming:

 • Kwaliteit en verdedigbaarheid: integreert grondige analyse en doordachte beraadslaging
 • Transparantie en verantwoording: zowel een stappenplan als controlelijst
 • Efficiëntie: winst in de vorm van gestroomlijnde besluitvorming en brede steun
 • Versterken relaties: vertrouwen door het nemen van gezamenlijke, onderbouwde beslissingen
 • Leren en ontwikkelen van competenties: beter worden in het nemen van gezamenlijke besluiten

Hoe kan du ROI u helpen?

Du ROI is gespecialiseerd in het verzamelen, ordenen, verwerken en veredelen van data tot informatie. Data worden in toenemende mate een waardevol bezit voor de meeste organisaties. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop beslissingen worden genomen. Uit ervaring blijkt dat organisaties die gebruik maken van data in hun besluitvorming, succesvoller en winstgevender zijn. du ROI helpt bij de volgende aspecten:

 • Omzetten van onduidelijke symptomen in een duidelijke probleembeschrijving
 • Benutten van data en gesprekken om tot nieuwe inzichten te komen

Waarom is du ROI uw partner?

De sterke punten van du ROI zijn onze mensen en onze tools. du ROI biedt een combinatie van gespecialiseerde data-analisten, die ook bedrijfsprocessen begrijpen, en hoogopgeleide specialisten die werkzaam zijn als onafhankelijke consultants. Samen maken we gebruik van state-of-the-art instrumenten, die wij voor het grootste deel zelf hebben ontwikkeld. Hiermee zijn wij in staat om snel gegevens om te zetten in nuttige informatie.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze specialisatie Datagedreven besluitvorming.