• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

bewindvoering

Bewindvoering

du ROI Kernteam Bewindvoering

De volgende medewerkers van du ROI houden zich elk vanuit de eigen expertise bezig met onze bewindvoeringsklanten:

Partner Accountancy Assistent Accountant Assistent Accountant IT-specialist Bewindvoering

 

du ROI en bewindvoering

Sinds de start van organisaties die zich bezig houden met bewindvoering is du ROI betrokken bij de uitvoering van audits voorvloeiende uit de regelgeving van de brancheverenigingen waar bewindvoeringsorganisatie als kantoor bij aangesloten zijn.

De afgelopen jaren hebben zich veel veranderingen voorgedaan en door allerlei negatieve nieuwsberichten over fraude en wanpraktijken bij bewindvoeringsorganisaties is vanaf 1 januari 2014 nieuwe wetgeving geïntroduceerd voor bewindvoerders, mentoren en curatoren waar alle organisaties die zich met deze werkzaamheden bezig houden, aan moeten voldoen.

Wij als du ROI hebben vanaf die periode intern een proces opgezet en een team samengesteld, specifiek gericht op de huidige verplichte audits van de brancheorganisaties en het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB). Inmiddels kunnen we zeggen dat we met onze kennis, expertise en ervaring met veel succes bij onze klanten deze audits op een voor deze organisaties zo efficiënt mogelijke wijze uitvoeren.

 

De audit

Voor de audit van de brancheorganisatie BPBI zijn wij als accountantskantoor opgenomen in de accountantspool die de audit voor BPBI leden mag uitvoeren. Daarnaast voeren wij de audit uit die vanuit het LKB wordt opgelegd. Deze audit is voor ieder bewindvoeringsorganisatie ieder jaar weer een verplichting. Wij voeren de audit uit conform het accountantsprotocol dat door het NBA in samenwerking met het LKB en de brancheorganisaties is opgesteld.

De audit is op te splitsen in tien kernonderdelen en elk van deze onderdelen wordt in het accountantsprotocol omschreven. Om deze audit zo soepel mogelijk te laten verlopen maken wij gebruik van een werkprogramma waarin elk van deze tien kernonderdelen is opgenomen. Wij maken daarbij gebruik van interviews, vragenlijsten en checklists welke wij samen met de verantwoordelijke personen van de bewindvoeringsorganisaties doornemen. Het grootste gedeelte van deze werkzaamheden hebben wij tevens geautomatiseerd middels daarvoor ingerichte software. Een belangrijk onderdeel van de audit is de dossiervorming en de daarbij behorende steekproef van dossiers van de bewindvoeringsorganisatie. Ook deze steekproef hebben wij middels een software oplossing eenvoudiger en eenduidiger gemaakt, zodat alle punten waaraan een dossier moet voldoen aan bod komen.

Het voordeel van onze werkwijze en automatisering is dat wij in een redelijk tijdsbestek efficiënt deze audit kunnen uitvoeren, waarbij de bewindvoeringsorganisatie ook zelf intern minder tijd en energie kwijt is aan deze audit. Tevens kunnen wij de bevindingen van de audit eenvoudig omzetten in de uiteindelijke rapportage van feitelijke bevindingen. Dit rapport dient zelf door iedere bewindvoeringsorganisatie binnen een door het LKB gestelde deadline te worden ingediend bij het LKB en de brancheorganisatie waar de bewindvoeringsorganisatie bij aangesloten is.

Tevens rolt er uit de audit een adviesbrief richting de bewindvoeringsorganisatie, waarin wij adviezen en verbeteringen aandragen op elk van de tien kernonderdelen van de audit. Daarnaast kunnen we vervolgens ook de bewindvoeringsorganisatie bijstaan bij het uitvoeren van deze verbetering op het gebied van bijvoorbeeld de administratieve organisatie, interne bedrijfsprocessen, IT en automatisering, data control en analyse en dossiervorming.

 

Het doel van de audit volgens du ROI

Wij leveren geen half werk en vinden het belangrijk dat de audit op een goede en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. Het doel van de audit, onze bevindingen en uiteindelijke adviezen is niet om de bewindvoeringsorganisatie te belasten, maar om samen tot verbeteringen en aanbevelingen te komen die er voor dienen te zorgen dat het LKB en de brancheorganisatie er op kunnen vertrouwen dat de bewindvoeringsorganisatie aan alle gestelde wet- en regelgeving voldoet.

Starten als bewindvoerder

Een bewindvoerder die dit beroep wil uitvoeren moet aan heel veel door de wetgever en het LKB gestelde eisen voldoen. Ook daar staan wij de bewindvoeringsorganisatie en/of de aspirant bewindvoerder bij die voor de aanmelding bij het LKB heel veel organisatorische processen beschreven en ingericht moet hebben, alsmede de audit die ook hier weer van toepassing is.

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over onze werkwijze met betrekking tot de audits of heeft u vragen, vult u dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

* Vul de volgende velden altijd in, dank u!

 

Referenties

Als u wilt weten hoe onze klanten de audit van ons team ervaren verwijzen wij u graag naar de volgende referenties;

Bureau Inkomens Beheer B.V.
Bureau Inkomens Beheer B.V.
Kredietbank Limburg
Kredietbank Limburg
Paffen Bewindvoering
Paffen Bewindvoering
Penoka
Penoka
Stijns Bewindvoering
RS Bewindvoering
Raadkamer Juristen
Raadkamer Juristen
Lienaerts Bewindvoering
Lienaerts Bewindvoering

 

Overige links

Branchevereniging PBI
Branchevereniging PBI
De Rechtspraak (Landelijk kwaliteitsbureau)
Branchevereniging PBI