• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl


du ROI en het MKB

du ROI staat voor innovatie in financiële en fiscale dienstverlening bij het MKB. Wij staan met beide benen in de nieuwe realiteit waardoor vergaande automatisering van financiële processen de kern vormt voor onze financiële en fiscale dienstverlening. Door middel van automatisering heeft onze MKB-klant up-to-date inzicht in de financiële kerncijfers van het bedrijf en in combinatie met onze recht-door-zee advisering en laagdrempelige en innovatieve werkwijze wordt de klant optimaal ondersteund bij het nemen van strategische beslissingen, het borgen van de continuïteit van haar onderneming en het benutten van de kansen en mogelijkheden. Dit is wat wij als du ROI verstaan onder het ‘ontzorgen’ van onze MKB-klanten.”

 

Welke diensten verrichten wij?

 

Backoffice

 

Wij verzorgen voor onze MKB-klanten de volgende financiële backoffice werkzaamheden tegen een vaste abonnementsprijs:

prijzen_duROI

 

Audit & Monitoring

Voor de IT-ondersteuning van onze MKB-klanten beschikt du ROI over een afdeling Audit & Monitoring die kennis van fiscaliteit, financiën, processen en automatisering koppelt en uitwerkt in concrete oplossingen.

Concrete voorbeelden die wij in dit verband o.a. verrichten zijn:

1. Verbeter uw rendement
Laat geen geld liggen

Veel organisaties laten financiële-, commerciële- en operationele kansen onbenut door onvoldoende inzicht in actuele of verwachte cijfers. Belangrijke oorzaken zijn problemen bij het verkrijgen van tijdige, juiste en volledige gegevens en de complexiteit van de berekeningen die moeten worden gemaakt. Du ROI beschikt over de kennis en ervaring om gegevens uit elk systeem geschikt te maken voor analyse én daarnaast om complexe analyses geautomatiseerd uit te voeren. Samen met uw materiekennis levert dit een krachtige mix op om uw bedrijfsvoering te optimaliseren en uw rendement te verbeteren.

2. Voorkom een Excel oerwoud
Kies voor snelheid en eenvoud

Reguliere administratieve systemen schieten vaak tekort bij het vervullen van de informatiebehoeften van organisaties. Noodgedwongen wijken medewerkers uit naar Excel om de gewenste informatie boven water te krijgen. Er ontstaan ingewikkelde toepassingen, waarvan maar een enkele medewerker weet hoe ze werken. Gaat de bouwer plotseling iets anders doen, dan heeft de organisatie een probleem. Het werken met Excel is bovendien foutgevoelig en versiebeheer is ondoenlijk als meer mensen tegelijk met de toepassing werken. Vaak gaat een toepassing ten onder aan het eigen succes: het werkte aanvankelijk goed, maar met omvangrijkere hoeveelheden gegevens neemt de verwerkingstijd enorm toe. Is het voorgaande herkenbaar? Du ROI maakt voor u betrouwbare en snelle data-analyse oplossingen die eenvoudig aan bestaande administratieve systemen kunnen worden geklikt.

3. Verbeter de beheersing van uw IT
Kies voor zekerheid

Uw bedrijfsvoering is in toenemende mate afhankelijk van een goed werkende en veilige IT-omgeving. Sterker nog, zonder automatisering kunt u vandaag de dag niet meer concurrerend opereren. Steeds vaker dringen zich hierbij vragen op over de betrouwbaarheid, continuïteit en beveiliging van uw IT-omgeving. Zijn uw systemen wel voldoende robuust ingericht? Kunt u op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens in uw systemen vertrouwen? Zijn de gegevens in uw systemen goed beveiligd? Du ROI beschikt over de kennis en ervaring om uw IT-omgeving op verschillende aspecten aan een IT-audit te onderwerpen. Dit levert uw organisatie de zekerheid op, die nodig is om met vertrouwen zaken te kunnen doen.

Advies

De werkzaamheden die wij in dit kader voor het MKB verrichten variëren van het reguliere fiscale, juridische en financiële advieswerk, tot het adviseren bij en begeleiden van bedrijfsoverdrachten en herstructureringen, tot het opstellen van fiscale en financiële processen en rapportages, tot complexe en hoogwaardige fiscale advisering (zoals bijvoorbeeld internationale fiscale vraagstukken, innovatiebox rulings en specialistische btw-advisering), tot het implementeren van een volledig Tax Control Framework en het monitoren daarvan.

Bij onze advisering gaan wij altijd uit van onze onderstaande drie kernwaarden:

 

Opleiden en netwerk

Succesvolle mkb-bedrijven waarborgen de kwaliteit van de kennis van de medewerkers. Vooral voor bedrijven die willen groeien is effectief omgaan met kennis een noodzakelijke voorwaarde. Wij als du ROI geloven in het delen van kennis en doen dit actief aan de hand van face-to-face kennisoverdracht bij onze klanten, onze nieuwsbrief en het verzorgen van in-house trainingen bij onze klanten.

du ROI heeft met meer dan 700 klanten in diverse sectoren een groot en interessant zakelijk netwerk. Onze klantenportefeuille bestaat uit bedrijven uit het middelgrote MKB-segment, directeur-grootaandeelhouders, vermogende particulieren, diverse gemeenten en verschillende private en (semi-) publieke vastgoedbedrijven. Wij delen dit netwerk graag actief met onze klanten. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het initiëren van kennismakingsgesprekken tussen onze klanten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

 

Waarom du ROI?

tabel_duROI

 

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.