• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Klachtenregeling

du ROI Accountants & Belastingadviseurs onderkent het belang van een klachtenregeling om onze dienstverlening te verbeteren. Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de te stellen eisen, gaan wij ervan uit dat u in eerste instantie met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet is gelukt, kunt u een klacht indienen bij de compliance officer. U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier. Vervolgens zal zo spoedig mogelijk de compliance officer contact met u opnemen. Op verzoek kunt u via klachten@duroi.nl een afschrift van onze klachtenregeling opvragen.