• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Tax Risk Management

Nu fiscale risicobeheersing bij ondernemingen een hoge prioriteit heeft en de Belastingdienst horizontaal toezicht verder wil gaan uitbreiden naar een grotere groep bedrijven staat Tax Risk Management volop in de belangstelling. Via een Tax Control Framework (TCF) geven organisaties vorm en inhoud aan Tax Risk Management. Een TCF kan worden gedefinieerd als een op maat gemaakt risicobeheersingsmodel op het gebied van belastingen in de meest ruime zin, dat past bij de aard en omvang, werkwijze, cultuur en strategische uitgangspunten van een bedrijf. Een TCF staat niet op zichzelf maar maakt integraal onderdeel uit van het business control framework.

Waarom een TCF?

  • Het stelt de organisatie in staat om de organisatiedoelstellingen en de fiscale strategie te bereiken;
  • Het past naadloos binnen (de cultuur van) de meeste organisaties;
  • Het identificeert tijdig relevante fiscale kansen en risico’s;
  • Het voorziet in een efficiënte werkwijze van omgaan met relevante fiscale zaken;
  • Het is wenselijk om een goed werkend TCF te hebben als een organisatie in aanmerking wil komen voor Horizontaal Toezicht;
  • Het stuurt gedrag van mensen in de juiste richting;
  • Het helpt bij het communiceren naar de stakeholders dat het bedrijf haar fiscale zaken beheerst.

Ondersteuning inrichten TCF

Wij hebben ruime ervaring met fiscale risicobeheersing en weten uit de praktijk dat geen enkel TCF identiek is. Een standaardaanpak die is gebaseerd op sjablonen of een softwaretool zult u bij ons niet aantreffen. Wel een op maat gesneden aanpak, die is gebaseerd op uw specifieke situatie. Door onze specifieke expertise op het gebied Tax- en IT-audit zijn wij in staat om samen met u een solide, toekomstvast TCF neer te zetten waarbij de nadruk ligt op de uiteindelijke werking van het TCF. 

Het feit dat wij geen 'out-of-the-box' standaard volgen betekent overigens niet dat we u niet kunnen voorzien van procedures, controle- en rapportagemiddelen en/of softwaretools. Wij zetten deze echter alleen in als ze voldoende zijn afgestemd op uw processen en risico's.

De kosten voor onze ondersteuning zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw bedrijf en uw eigen werkzaamheid. Als u ons hierover informeert, zullen wij een passende offerte uitbrengen. Neem contact op als u geïnteresseerd bent in onze ondersteuning met betrekking tot uw TCF.