• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Audit


Jaarrekening

Voor wettelijke controles van de jaarrekening werken wij nauw samen met Q-Concepts. Dit is een accountantskantoor dat zich enkel bezig houdt met controlewerkzaamheden. Hierdoor kunnen we een duidelijke scheiding maken tussen de samenstel –en advieswerkzaamheden enerzijds en de controlewerkzaamheden anderzijds.

Vrijwillige controles

Vrijwillige controles op verzoek van de aandeelhouders of de leiding van de onderneming, subsidiecontroles en overige controles behoren wel tot onze werkzaamheden. Hier moet met name worden gedacht aan:

  • Vrijwillige (statutaire) controle van de jaarrekening
  • Accountantscontrole op een subsidieverantwoording (Kaderwet EZ Subsidies, Horizon 2020)
  • Verplichte accountantscontrole op grond van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  • Audit op grond van de kwaliteitsverordening van bewindvoerders
  • Accountantscontrole van de productieverantwoording op grond van de WMO –en Jeugdwet