• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Accountancy

U wilt toch ook maximaal rendement uit uw onderneming halen? du ROI helpt u daarbij met de juiste stuurinformatie. Wij gaan verder dan alleen financiële verantwoording. Deze vormt wel de basis op grond waarvan wij u niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd zullen adviseren. Kennis van uw branchegenoten is hierbij onontbeerlijk.


Automatisering en in de ‘cloud’

Onze organisatie is voorzien van de allernieuwste softwarepakketten, waardoor wij samen met u in staat zijn , al dan niet in de ‘cloud’, uw onderneming te monitoren en daar waar nodig bij te sturen.

 

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is divers. Natuurlijk kunnen wij uw administratie invoeren, uw jaarrekening samenstellen, maar wij gaan liever verder. Wij vullen aan waar u te weinig tijd voor heeft of daar waar binnen uw organisatie de benodigde kennis niet aanwezig is.

Waar kunnen wij u bij helpen?

  • Inrichten van uw (online) administratie en het ondersteunen bij het voeren van uw administratie.
  • Samenstellen van uw jaarrekening.
  • Werkzaamheden om te komen tot een beoordelingsverklaring.
  • Ondersteunen bij het opstellen van liquiditeitsprognoses/begrotingen.
  • Ondersteunen bij het opstellen van ondernemingsplannen en financieringsaanvragen.
  • Verbeteren van uw administratieve organisatie en interne beheersing.
  • Bedrijfseconomische kwesties, waaronder het adviseren bij de bedrijfsopvolging, een fusie of een overname.
  • Risicobeheersing binnen uw onderneming.
 

Loop gerust binnen!

Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan op accountancy vlak, dan kunt u bij du ROI Accountants terecht. Loop gerust eens bij ons binnen! Of neem contact met ons op.

Wij zijn een team van accountants en belastingadviseurs die de ‘drive’ hebben om meerwaarde te creëren voor onze klanten en die zich heel bewust niet beperken tot “u vraagt, wij draaien”. Uiteraard doen wij dat met als uitgangspunt Return On Investment.