• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 68
  • info@duroi.am

Visie en missie

"du ROI Audit & Monitoring richt zich op het beheersen en verbeteren van de financiële-, logistieke en fiscale processen van organisaties. Wij zetten daarvoor topspecialisten op het vlak van Automatisering, Accountancy, IT-audit en Fiscaliteit in. Ons streven is kraakhelder: toegevoegde waarde door hoogwaardige dienstverlening, gericht op tastbare resultaten."

Wil Peters RA RE
du ROI Audit & Monitoring BV, wil.peters@duroi.am

 

Netwerk

"Altijd weer kom je vraagstukken tegen die groter zijn dan je zelf kunt behandelen. Daarom beschikt du ROI Audit & Monitoring over een netwerk van deskundigen die kunnen worden ingezet voor bijzondere en complexe vraagstukken."

Partners

du ROI accountants,belastingadviseurs & IT-Auditors is een organisatie van accountants en belastingadviseurs met als missie het samen met de klant zorgdragen voor een permanente financiele informatievoorziening, die de klant ondersteunt bij het nemen van beslissingen, het beheersen van haar organisatie en het afleggen van verantwoording aan externe belanghebbenden. In deze missie vormt de informatievoorziening de basis voor een duurzame advisering en begeleiding op financieel en fiscaal gebied. Ga naar de website van du ROI

Customs Knowledge voorziet in douanekennis. Kennis om medewerkers op te leiden. Kennis om te adviseren bij contracten, projecten of nieuwe productgroepen of het verbeteren van het compliancebeleid. En natuurlijk kennis om zonodig te procederen bij het bestuursorgaan, de Rechtbank, het Gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of andere gerechtelijke instanties. Ga naar de website van Customs Knowledge.

Arbutus is een software leverancier die gespecialiseerd is in audit- en analyse software. Arbutus software heeft een solide basis die al meer dan 25 jaar door vele bedrijven, audit firma's en overheden gebruikt wordt voor data-analyses. De software is uitermate geschikt voor gegevensgericht onderzoek op het gebied van auditing, controlling, fraude-onderzoek maar ook meer algemene bedrijfseconomische analyses en rapportages. Ga naar de website van Arbutus.

Achtergrond

We hebben meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van audit & controlling, in het bijzonder in het fiscale werkveld. We zijn gespecialiseerd in complexe beheersingsvraagstukken waarbij IT een belangrijke rol speelt en in het toepassen van data-analytics.

 

Kernwaarden

"We baseren ons werk op een aantal kernwaarden. Daarmee willen we ons onderscheiden van andere dienstverleners in ons werkveld."

Betrokkenheid

Betrokkenheid is een absolute voorwaarde voor onze dienstverlening. Enerzijds omdat het kennis nemen van en inleven in uw organisatie voor ons een vereiste is voor adequate dienstverlening. Anderzijds omdat wij een dienst willen leveren die voor u verschil maakt. Uw betrokkenheid bij ons eindprodukt is voor ons essentieel.

Professionaliteit

Kennis en ervaring vormen de hoekstenen van onze dienstverlening. Wij maken daarom gebruik van vaktechnisch geschoolde professionals die aangesloten zijn bij een of meer beroepsverenigingen. Behalve op inhoud willen wij uitblinken met ons gedrag en onze houding. De kernwoorden in dat kader zijn: correct, zakelijk en to-the-point.

Maatwerk

Wij geloven niet in eenheidsworsten en standaardprodukten. Wel in standaardisering aangevuld met een juiste dosis maatwerk. Voor elke opdracht putten wij uit beschikbare best-practices die voor uw situatie op maat worden gemaakt. En als die er niet zijn dan leveren wij het maatwerk dat nodig is.

Innovatie

Wij proberen voorop te lopen waar het gaat om methoden, technieken en software. Ook als dat betekent dat we ons op onontgonnen terrein moeten begeven. Wij zijn niet bang om te investeren in state-of-the-art oplossingen als de kwaliteit van onze dienstverlening daardoor op een hoger niveau komt te liggen.