• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Visie en missie

Du ROI is een organisatie van accountants en belastingadviseurs met als missie het samen met de klant zorgdragen voor een permanente financiële informatievoorziening, die de klant ondersteunt bij het nemen van beslissingen, het beheersen van haar organisatie en het afleggen van verantwoording aan externen belanghebbenden. In deze missie vormt de informatievoorziening de basis voor een duurzame advisering en begeleiding op financieel en fiscaal gebied.

De filosofie van du ROI is gebaseerd op 4 uitgangspunten:
Informatie is de basis.

Zonder goede informatie kan een ondernemer/manager geen goede beslissingen nemen en kunnen wij niet goed adviseren. Informatievoorziening en advisering zijn daardoor met elkaar verbonden.

Kwaliteit wordt mede bepaald door het systeem.

De kwaliteit van informatie is afhankelijk van het systeem, het proces en de werkomgeving die deze informatie voortbrengt. Dit vergt een integrale aanpak van de informatieketen.

Samen gaat het beter.

Samen met de klant zijn we creatief, zijn we productief en bereiken we een hoog efficiencyniveau.

Balans en ritme.

Een gezonde samenwerkingsrelatie tussen klant en accountant/adviseur wordt gekenmerkt door ritme en balans. Door regelmaat in de informatievoorziening en onderlinge afstemming wordt onze begeleiding en advisering minder ad hoc en dringend, maar meer duurzaam en gebaseerd op een lange termijnvisie.

 

Netwerk

Altijd weer kom je vraagstukken tegen die groter zijn dan je zelf kunt behandelen. Daarom beschikt du ROI over een netwerk van deskundigen die kunnen worden ingezet voor bijzondere en complexe vraagstukken.

Partners

Q-Concepts

De Q staat voor Quality, voor kwalitatief goede dienstverlening op het financiële en organisatorische vlak. Ons serviceniveau is hoog tegen een schappelijke prijs. Q-Concepts is anders dan andere accountantskantoren. Het bedrijf bestaat uit ervaren accountants en adviseurs en werkt met innovatieve concepten. Met betrekking tot uw accountantscontrole, bepaalt u zelf hoe u ontzorgt en begeleid wilt worden. Naast de uitvoering van accountantscontroles ondersteunt Q-Concepts u bij complexere vraagstukken van bedrijfseconomische aard. Door de hechte samenwerking met klant én ketenpartners, staat er altijd een optimaal team ter beschikking.


Riskrhino

Riskrhino levert state of the art business assurance applicaties. Riskrhino doet dat op een innovatieve manier waarbij enerzijds wordt voorkomen dat u meerdere losse ‘point solutions’ krijgt terwijl we anderzijds vermijden dat u een kostbaar, overgecompliceerd GRC platform moet onderhouden. Riskrhino heeft verschillende applicaties ontwikkeld die als stand alone applicatie zijn te gebruiken en precies aan uw wensen voldoen, die echter eenvoudig kunnen worden gecombineerd tot een meer omvattend GRC platform. We kunnen dat omdat de onderliggende database die u ter beschikking krijgt door alle applicaties gebruikt wordt. Daardoor kunt u een één of meerdere applicaties geïntegreerd gebruiken, precies op maat, efficient en tegen de laagste kosten.

Organisatie

Bij du ROI werken 30 mensen vanuit twee vestigingen, gelegen in Heerlen en Den Bosch. Wilt ook u meer return on investment laat ons dat weten door contact met ons op te nemen.

 

Kernwaarden

We baseren ons werk op een aantal kernwaarden. Daarmee willen we ons onderscheiden van andere dienstverleners in ons werkveld.

Betrokkenheid

Betrokkenheid is een absolute voorwaarde voor onze dienstverlening. Enerzijds omdat het kennis nemen van en inleven in uw organisatie voor ons een vereiste is voor adequate dienstverlening. Anderzijds omdat wij een dienst willen leveren die voor u verschil maakt. Uw betrokkenheid bij ons eindprodukt is voor ons essentieel.

Professionaliteit

Kennis en ervaring vormen de hoekstenen van onze dienstverlening. Wij maken daarom gebruik van vaktechnisch geschoolde professionals die aangesloten zijn bij een of meer beroepsverenigingen. Behalve op inhoud willen wij uitblinken met ons gedrag en onze houding. De kernwoorden in dat kader zijn: correct, zakelijk en to-the-point.

Maatwerk

Wij geloven niet in eenheidsworsten en standaardprodukten. Wel in standaardisering aangevuld met een juiste dosis maatwerk. Voor elke opdracht putten wij uit beschikbare best-practices die voor uw situatie op maat worden gemaakt. En als die er niet zijn dan leveren wij het maatwerk dat nodig is.

Innovatie

Wij proberen voorop te lopen waar het gaat om methoden, technieken en software. Ook als dat betekent dat we ons op onontgonnen terrein moeten begeven. Wij zijn niet bang om te investeren in state-of-the-art oplossingen als de kwaliteit van onze dienstverlening daardoor op een hoger niveau komt te liggen.