• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van thema : VermogensbelastingToon alle posts

Rekening houden met latere vernietiging navorderingsaanslagen

Vermogensbelasting

Bij de vaststelling van het vermogen voor het opleggen van een aanslag vermogensbelasting moest rekening worden gehouden met de op de peildatum materieel verschuldigde belasting. Die kwam als schuld in mindering op de bezittingen. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad is het redelijk om de ten tijde van de uitspraak in een procedure over de aanslag als verschuldigd vaststaande belastingschulden ook op de peildatum als verschuldigd aan te merken. Dat...

  • 11-10-2006
Lees meer 

Ongelijke behandeling goodwill in vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Hof Den Haag is van oordeel dat het niet in de heffingsgrondslag voor de vermogensbelasting betrekken van de niet geactiveerde goodwill bij een door een natuurlijke persoon gedreven onderneming een ongelijke behandeling inhoudt ten opzichte van het wel in die heffingsgrondslag betrekken van zodanige goodwill bij een aandelenvennootschap. Die ongelijke behandeling is volgens het Hof in strijd is met het in het IVBPR neergelegde discriminatieverbod. De belanghebbende wil die ongelijke...

  • 24-12-2003
Lees meer