• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : BTWToon alle posts

BTW-besparing op pand door aanbrengen zonnepanelen!

BTW

Er kan een belangrijke btw-besparing worden gerealiseerd met zonnepanelen, niet alleen de btw die ziet op de zonnepanelen, maar ook de btw op de kosten van de stichtingskosten van het pand wordt voor een groter deel aftrekbaar.

 • 01-10-2019
Lees meer 

Update procedure rondom begraafplaatsen

BTW

De vraag of de btw op de begraafplaatsen nu wel of niet compensabel is houdt ons al geruime tijd bezig. Zeer recent is er een nieuwe ontwikkeling. Eerst even een korte terugblik.

 • 13-03-2019
Lees meer 

Prinsjesdag 2018

BTW

Prinsjesdag 2018 ligt weer achter ons. In dit artikel geven wij kort weer wat de gevolgen zijn van de wetsvoorstellen 2019 voor de btw.

 • 19-09-2018
Lees meer 

Wetswijziging sportaccomodaties, scholenconstructies & parkeren

BTW

Nu de vakanties zijn aangebroken, wacht direct daarna het opstellen van de gemeentelijke begroting. Het is dan van belang inzicht te krijgen in toekomstige uitgaven. Niet alleen de tariefsverhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% kan daarbij van belang zijn in verband met mogelijke hoogte van subsidies, maar vooral de wetswijziging van de sportvrijstelling.

 • 19-07-2018
Lees meer 

Btw-aftrek sportaccommodaties & Compensatie van btw op re-integratie- en outplacementkosten

BTW

In dit artikel komt de aftrek van btw op sportaccommodaties aan de orde. Daarnaast een vervolg op eerdere nieuwsbrieven over compensatie van btw op re-integratiekosten en outplacementkosten. Tot slot besteden wij kort aandacht aan de verhuur van appartementen met aanhorigheden.

 • 02-07-2018
Lees meer 

Teruggaaf btw oninbare vorderingen

BTW

Iedere ondernemer wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. De debiteur betaalt niet en de btw op de factuur is al afgedragen. Teruggaaf van die afgedragen btw kan dan plaatsvinden op het moment dat vast komt te staan dat betaling niet zal plaatsvinden, dan wel uiterlijk één jaar nadat de betalingstermijn is verstreken. Die termijn luisteren erg nauw.

 • 28-09-2017
Lees meer 

Koepel- of samenwerkingsvrijstelling

BTW

De koepel- of samenwerkingsvrijstelling (hierna: de koepelvrijstelling) regelt een vrijstelling voor diensten die een zelfstandige groepering van personen of lichamen (ZGP) aan hun leden verrichten die deze prestaties afnemen voor hun vrijgestelde of niet-ondernemersprestaties. De ZGP mag van haar leden slechts terugbetaling vorderen van ieders aandeel in de gezamenlijke uitgaven en er mag geen sprake zijn van enige verstoring van concurrentieverhoudingen.

 • 28-09-2017
Lees meer 

Gymnastieklokalen

BTW

Een gemeente heeft in 2006/2007 gymnastieklokalen gerealiseerd, waarvan 40% om niet in gebruik is bij onderwijsinstellingen en 60% tegen vergoeding bij sportverenigingen.

 • 21-09-2017
Lees meer 

Straatparkeren

BTW

Een ondernemer met een zakelijke auto heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen van de gemeente Groningen. De naheffingsaanslag zelf staat niet ter discussie, maar wel de vraag of de ondernemer recht heeft op een btw-factuur, zodat hij die btw in aftrek kan brengen via zijn btw-aangifte.

 • 20-09-2017
Lees meer 

Uitspraak rechtbank Zeeland - West-Brabant

BTW

Een BV huurt van een gemeente een aantal ruimten in een gemeenschapshuis, te weten een sporthal, een beugelbaanhal, een horecabedrijf, een concert-/theaterzaal en drie vergaderruimten. Gemeente en BV hebben bij de verhuur geopteerd voor btw-belaste verhuur.

 • 02-08-2017
Lees meer 

Einduitspraak Woerden

BTW

De gemeente Woerden heeft een zogenoemde btw-vriendelijke structuur voor scholen toegepast. Zij leverde – kort gezegd – tegen 10% van de bouwkosten een multifunctionele accommodatie aan een stichting die het schooldeel "om niet" ter beschikking stelt aan het basisonderwijs, de kinderopvang tegen vergoeding aan een stichting en verder het MFA-gedeelte en de gymzaal zelf btw-belast exploiteerde.

 • 03-07-2017
Lees meer 

Verleggingsregeling telecommunicatiediensten

BTW

Recent is gebleken dat carrouselfraude omzetbelasting zich heeft uitgebreid naar de telecommunicatie-diensten. Deze diensten worden dan buiten de EU ingekocht en via diverse schakels in Nederland doorverkocht. Omdat de handel ‘vluchtig’ is, listingsverplichtingen ontbreken en geen sprake is van fysieke vervoersbewegingen, is de bestrijding van deze fraude moeilijk.

 • 07-06-2017
Lees meer 

Status suppletieaangifte in relatie tot TCF

BTW

Regelmatig komen er vragen over de suppletieaangiften. Veel gemeenten komen er bij het opmaken van de jaarrekening achter dat in aftrek gebrachte btw in feite gecompenseerd had moeten worden, of omgekeerd. Veelal tillen zij hier niet al te zwaar aan, omdat deze bedragen elkaar compenseren en gaan over tot suppletie en compensatie.

 • 07-06-2017
Lees meer 

Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

BTW

btw_vorderingenVanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

 • 10-01-2017
Lees meer