• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-11Toon alle posts

Geen aftrek elders belast over ontslagvergoeding voor iemand die al meerdere jaren in Nederland werk

Internationaal

Iemand werkte van 1955 tot 1995 bij een concern. Hij verrichtte 82 percent van zijn werkzaamheden in het buitenland. In 1991 keerde hij terug naar Nederland. Op zijn verzoek gold voor hem de zogenoemde 35%-regeling. In 1995 gaf hij zijn functie als lid van de raad van bestuur van het concern op. Hij ontving in dat jaar schadevergoedingen wegens te derven salaris en tantième. De inspecteur paste op de schadevergoeding...

  • 19-11-2004
Lees meer 

Nota n.a.v. tweede nader verslag wetsvoorstel fiscale behandeling VUT/prepensioen en invoering leven

Loonbelasting

De nota naar aanleiding van het tweede nader verslag inzake het voorstel wet tot aanpassing van de fiscale behandeling van VUT en prepensioen en de introductie levensloopregeling is naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • 16-11-2004
Lees meer 

Waardebepaling AB-aandelen op grond van overgangsregeling: geen rekening houden met niet doorgegane

Inkomstenbelasting

Wanneer iemands aandelen door de verandering van de wetgeving per 1 januari 1997 een aanmerkelijk belang gingen vormen, moest de waarde in het economisch verkeer per die datum worden vastgesteld. Die waarde gold als verkrijgingsprijs voor het aanmerkelijk belang. Daardoor is slechts de waardevermeerdering van die aandelen vanaf 1 januari 1997 belast. De inspecteur stelde de waarde in het economisch verkeer per 1 januari 1997 op verzoek bij beschikking vast.

  • 02-11-2004
Lees meer