• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-05Toon alle posts

Hof mocht uit opmerking belastingplichtige afleiden, dat beroep niet langer betrekking had op naheff

Formeel recht

De belastingdienst heeft aan een BV naheffingen opgelegd voor het invoerrecht, de omzetbelasting en landbouwheffingen. Deze naheffingen hadden betrekking op verschillen tussen de werkelijke voorraad in een douane-entrepot en de administratieve voorraad. De BV maakte bezwaar tegen de naheffingen. De belastingdienst kwam gedeeltelijk aan de bezwaren tegemoet. De BV ging in beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift bij de Tariefcommissie. Omdat met ingang van 1 januari 2002 de douanekamer...

 • 28-05-2004
Lees meer 

Bepaling plaats van dienst volgens regeling intracommunautaire transacties geldt ook bij bemiddeling

Omzetbelasting

Een inwoner van Nederland hield zich bedrijfsmatig bezig met de aan- en verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en met de bemiddeling bij de aan- en verkoop daarvan. Hij bemiddelde een aantal keren bij de aankoop door Nederlandse particulieren van in Frankrijk gelegen jachten, waarvan de eigenaar een in Frankrijk wonende particulier was. Hij stuurde nota’s zonder BTW in rekening te brengen. De Nederlandse fiscus vond dat er Nederlandse BTW in rekening...

 • 27-05-2004
Lees meer 

Tarief baatbelasting mag niet veel hoger zijn dan volgens exploitatieovereenkomst met gemeente te be

Overige heffingen

De gemeente Zandvoort had in verband met de herinrichting van een gedeelte van het centrum een baatbelasting ingesteld. De gemeente sloot met een aantal eigenaren van gebate onroerende zaken overeenkomsten. Daarbij werd een korting van ruim 50% op de berekende baatbelasting gegeven. Volgens hof Amsterdam hadden ook andere eigenaren, die geen overeenkomst met de gemeente hadden gesloten, recht op die verlaging van de baatbelasting. Het verschil in verschuldigde nettobijdrage bij...

 • 25-05-2004
Lees meer 

Ten onrechte toepassen laag tarief BTW op schilderwerk woningen jonger dan 15 jaar leidde tot naheff

Formeel recht

Een schildersbedrijf paste het lage omzetbelastingtarief niet alleen toe bij het schilderen van oudere particuliere woningen, maar ook bij het schilderen van bedrijfspanden en woningen, die jonger waren dan 15 jaar. De belastingdienst legde na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag op met een boete van 25% wegens grove schuld. Het hof vond deze boete terecht, aangezien het schildersbedrijf ervan op de hoogte had moeten en kunnen zijn, dat het normale omzetbelastingtarief...

 • 20-05-2004
Lees meer 

Voormalig medewerker accountantskantoor niet in dienstbetrekking bij werkzaamheden voor client vroeg

Sociale verzekeringen

Een medewerker van een accountantskantoor verrichtte voor een aantal cliënten werkzaamheden. Voor een aantal daarvan bleef hij werken toen hij voor zichzelf begon. Voor een van die cliënten werkte hij 2,5 dag per week. Volgens het UWV deed hij dat in dienst van die opdrachtgever, ook al omdat hij na enige tijd enkele werkzaamheden overnam van iemand, die daar voorheen in dienst was. De Centrale Raad van Beroep vond de...

 • 19-05-2004
Lees meer 

Subsidie Premieregeling Afgeschermd Onderhoudsbuitenschilderwerk Winter was onderdeel vergoeding voo

Omzetbelasting

Een schildersbedrijf heeft in een reeks van jaren subsidies ontvangen in het kader van de Premieregeling Afgeschermd Onderhoudsbuitenschilderwerk Winter. In geschil was of deze subsidies tot de vergoeding behoorden voor de werkzaamheden van het schildersbedrijf en dus belast waren voor de omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is subsidie alleen belast als er een rechtstreeks verband is met de prijs van de handelingen. Dat...

 • 19-05-2004
Lees meer 

Verkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet belast omdat afkoopconstructie niet is beweze

Inkomstenbelasting

Iemand had in 1990 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, die expireerde op 1 november 1990. De maatschappij deelde hem mee dat hij naast het aankopen van een lijfrente de mogelijkheid had om een kapitaalsuitkering te ontvangen door de polis af te kopen. De afkoopwaarde bedroeg f 109.212. Zijn assurantietussenpersoon wees hem op de mogelijkheid van verkoop van de polis aan een particulier. Omdat hij al lang zaken deed met de adviseur...

 • 18-05-2004
Lees meer 

Geen toepassing aandelenfusiefaciliteit op eerste aandelenruil omdat bij direct volgende tweede niet

Ondernemingswinst

Iemand had alle aandelen van twee BV’s. In het kader van een afspraak tot samenwerking met een ander concern ruilde hij alle aandelen van de ene BV voor aandelen in de andere. Daardoor ontstond een holdingstructuur, waarbij de ene BV alle aandelen in de andere BV hield. De ruil is een vervreemding van aandelen, waarbij inkomstenbelasting verschuldigd is over de gerealiseerde meerwaarde. Met behulp van de aandelenfusiefaciliteit kan de belasting...

 • 14-05-2004
Lees meer 

Inschrijving in gemeentelijke basisadministratie voorkomt aanslag forensenbelasting niet bij woonpla

Overige heffingen

Een aantal gemeenten kent een zogenaamde forensenbelasting. Die belasting wordt geheven van mensen, die meer dan 90 dagen per jaar een woning in de gemeente ter beschikking hebben, maar niet hun hoofdverblijf hebben in die gemeente. In een procedure voor Hof Leeuwarden was een dergelijke aanslag in geschil. Iemand had in het belastingjaar gedurende meer dan 90 dagen een woning ter beschikking in de gemeente Skarsterlân. Hij was echter van...

 • 14-05-2004
Lees meer 

Beoordeling verzekeringsplicht startende ondernemer

Sociale verzekeringen

De Hoge Raad heeft nogmaals een uitspraak van Hof Arnhem over de ziekenfondsverzekering voor ondernemers vernietigd. Ook deze uitspraak ging over het buiten beschouwing laten van een jaar uit de zogenaamde basisreferteperiode voor een startende ondernemer. Volgens het Hof moest ook een starter een jaar naar keuze buiten beschouwing kunnen laten bij de beoordeling van de verzekeringsplicht. De Hoge Raad is van oordeel, dat de wetgever die mogelijkheid alleen aan...

 • 14-05-2004
Lees meer 

Gebruik landbouwgrond voor bouw bedrijfswoning is belaste bestemmingswijziging

Ondernemingswinst

De Hoge Raad heeft een drietal arresten gewezen over het bouwen van een woonhuis op grond van een landbouwbedrijf. De arresten hebben betrekking op de landbouwvrijstelling, zoals die onder de wet IB 1964 gold tot 26 juni 2000. De Hoge Raad is van oordeel, dat de grond aan het landbouwbedrijf onttrokken is door daarop een woning te bouwen. Dit betekent, dat het perceel voortaan niet meer in de uitoefening van...

 • 14-05-2004
Lees meer 

Naheffing accijns door Hoge Raad vernietigd omdat voorhanden hebben van partij sigaretten niet is be

Douane en Accijnzen

Wegens het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid sigaretten zonder accijnszegels heeft de belastingdienst naheffingsaanslagen accijns en omzetbelasting opgelegd. In een procedure voor het gerechtshof is de naheffingsaanslag omzetbelasting vernietigd. De aanslag accijns bleef in stand. In het beroep in cassatie tegen deze aanslag vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof. Volgens de Hoge Raad had het Hof de naheffingsaanslag alleen in stand mogen laten als de inspecteur...

 • 14-05-2004
Lees meer 

Niet aaneensluitende schorsingsperioden leidden tot naheffing MRB bij gebruik auto binnen drie maand

Autobelastingen

Als een auto langere tijd niet gebruikt wordt is er de mogelijkheid om de geldigheid van het kenteken te schorsen. Als de schorsing tenminste drie maanden heeft geduurd hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Het is tijdens een schorsing niet toegestaan om met de auto gebruik van de openbare weg te maken. Iemand had het kenteken van zijn auto geschorst van 26 november 2001 tot en met 25 november 2002...

 • 13-05-2004
Lees meer 

Voor vermindering dubbele belasting geldt als noemer inkomen het belastbare inkomen en niet het onzu

Internationaal

In 2002 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaald, dat de Nederlandse wijze van berekenen van de aftrek elders belast onder omstandigheden in strijd is met het vrije verkeer van werknemers binnen de EU. Het ging om de heer De Groot, die in Nederland woonde en zowel in Nederland als in andere landen van de Europese Unie werkte in dienst van een concern. De Groot was gescheiden...

 • 07-05-2004
Lees meer