• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over BTW
BTW-besparing op pand door aanbrengen zonnepanelen!
BTW  

BTW-besparing op pand door aanbrengen zonnepanelen!

 

Er kan een belangrijke btw-besparing worden gerealiseerd met zonnepanelen, niet alleen de btw die ziet op de zonnepanelen, maar ook de btw op de kosten van de stichtingskosten van het pand wordt voor een groter deel aftrekbaar. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad[1] de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden[2] over zonnepanelen namelijk bevestigd. 

Wat was er aan de hand?

De casus

Een btw-ondernemer had zijn pand tot zijn ondernemingsvermogen gerekend, jaarlijks betaalde hij herzienings-btw over zijn privégebruik. De mengverhouding was bepaald op basis van vierkante meters.

De btw-ondernemer legde zonnepanelen aan op het dak van de woning. Normaliter staat het dak ten dienste aan de nuttige ruimtes binnen het pand en hebben de vierkante meters van het dak daarmee geen invloed op het deel waarvoor de btw in aftrek kan worden gebracht. Door de zonnepanelen aan te brengen, staat dit deel van het dak niet meer alleen ten dienste van de andere ruimtes, maar dient ook voor energie-opwekking en moet daarom worden aangemerkt als nuttige ruimte. Hierdoor verandert de mengverhouding waarvoor btw in aftrek kan worden gebracht.

 

 

Een rekenvoorbeeld

Uitgangssituatie:

Een pand heeft 100 m2 gebruiksruimte, 35 m2 wordt gebruikt voor belaste activiteiten, 65 m2 voor vrijgestelde activiteiten. De btw-aftrek op de stichtingskosten van het pand is 35/100 = 35%.

Zonnepanelen:

Er wordt 30 m2 zonnepanelen aangebracht op het dak van het pand. Dit zorgt ervoor dat de nuttige ruimte toeneemt tot 130 m2. De btw-aftrek aftrek op de stichtingskosten het pand bedraagt 65/130 = 50%

 

Gemeentelijke praktijk

Wij zien dat veel gemeenten in het kader van verduurzaming zonnepanelen aanleggen op hun eigen panden. Wanneer de btw op de stichtingskosten van de panden is gelabeld als kostenverhogend, kan de uitspraak een besparing opleveren.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de btw op panden voor kinderopvang, scholen, sporthallen en multifunctionele accommodaties. 

Dit voordeel kan mogelijk ook worden behaald bij panden waarvoor nog een herzieningstermijn geldt!

 

Als u deze besparingsmogelijkheden in kaart wilt brengen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons op te nemen.

  • 01-10-2019
  • Tom Delleman