• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over BTW
Update procedure rondom begraafplaatsen
BTW  

Update procedure rondom begraafplaatsen.

 

De vraag of de btw op de begraafplaatsen nu wel of niet compensabel is houdt ons al geruime tijd bezig. Zeer recent is er een nieuwe ontwikkeling. Eerst even een korte terugblik. De gemeente Krimpen a/d IJssel had een procedure aangespannen met als doel de btw op de exploitatie van begraafplaatsen te compenseren via het BTW-compensatiefonds. Dat zag er inhoudelijk zeer kansrijk uit. De Belastingdienst had echter een vormfout gemaakt. De brieven van de Belastingdienst konden namelijk niet worden aangemerkt als beschikking van artikel 9, lid 4 BCF. Hierdoor viel de vraag buiten de rechtsmacht van de belastingrechter, de Hoge Raad. De Hoge Raad verwees de zaak terug naar de bestuursrechter en liet zich niet inhoudelijk uit over de voorgelegde btw-vraag.

De gemeente Krimpen a/d IJssel besloot het er niet bij te laten zitten en begon een nieuwe procedure. De Rechtbank Den Haag stelde de gemeente in het ongelijk. Dat kreeg zij wel van het Gerechtshof Den Haag en de staatssecretaris ging in cassatie. Voordat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, heeft de Advocaat-Generaal (A-G) conclusie genomen. Deze conclusie is nog niet gepubliceerd, deze volgt volgens de griffie van de Hoge Raad waarschijnlijk a.s. vrijdag 15 maart 2019. Wel is de uitkomst inmiddels bekend. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën ongegrond te verklaren. Als de Hoge Raad de A-G volgt, krijgt de gemeente gelijk. 

 

Begraafplaats

Wat kunnen gemeenten nu doen

Veel gemeenten hebben nog niets gedaan en zij hebben de begraafplaatsen kostprijsverhogend in de administratie staan. Andere gemeente hebben hun rechten wel veiliggesteld waarbij ons kantoor hen bijstaat. Helaas is het zo dat de Belastingdienst de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad niet wil afwachten en alles afwijst. Wij laten ons hierdoor echter niet van de wijs brengen.

Gemeenten moeten een aanvullend teruggaafverzoek indienen, voorzien van een goede motivering. Als de Belastingdienst hierop negatief reageert, kan de gemeente tegen die beschikking binnen zes weken bezwaar maken. Reageert de Belastingdienst ook hierop negatief, dan moet de gemeente binnen een termijn van zes weken in beroep gaan bij de belastingrechter. Hopelijk heeft de Hoge Raad in de tussentijd arrest gewezen in deze zaak. Wij denken overigens dat de belastingrechter er niet van gecharmeerd is dat de Belastingdienst de rechterlijke macht met zoveel werk opscheept, terwijl het aanhouden van teruggaafverzoeken en/of bezwaarschiften iedereen een hoop werk en kosten bespaart.

Wat kan de gemeente alsnog claimen? In de eerste plaats natuurlijk de direct aan de exploitatie van de begraafplaatsen toe te rekenen btw inclusief de investeringen. Daarnaast wijzigt de labelling van de begraafplaatsen van kostprijsverhogend naar compensabel. Dit heeft tevens consequenties voor het mengpercentage dat in het verleden is gehanteerd. Het kostenverhogende element is hierdoor te hoog. De gemeente zal per jaar het mengpercentage moeten herrekenen en eventueel een teruggaafverzoek indienen. Du ROI Kan gemeenten hierin bijstaan. Voor gemeenten die reeds Gemstone afnemen zal dit eenvoudig via het fiscaal databeheer inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

Als u nadere informatie hierover wenst, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Als u dat wilt zijn wij natuurlijk graag bereid een kostenindicatie te geven zodat u weet waar u aan toe bent en of het de moeite loont een procedure aan te gaan.

 

  • 13-03-2019
  • Tom Delleman