• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Europese regelgeving
Verlengde loondoorbetaling geen strafsanctie
Europese regelgeving  

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bij ziekte van werknemers het loon gedurende twee jaar in ieder geval gedeeltelijk door te betalen. Tijdens ziekte van de werknemer is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Als de werkgever zich niet genoeg inspant voor de re-integratie van de werknemer kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengen met maximaal een jaar. Deze zogenaamde loonsanctie is geen straf (criminal charge) in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De waarborgen die gelden voor het opleggen van een straf in de zin van het EVRM gelden niet bij het opleggen van de loonsanctie. De werkgever kan zich niet verschuilen achter de adviezen of oordelen van door hem ingeschakelde deskundigen om daarmee zijn verantwoordelijk voor de re-integratie af te wijzen.

  • 19-04-2012
  • Info du ROI