• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Omzetbelasting
Herziening na beëindiging landbouwregeling
Omzetbelasting  

Ondernemers die belaste prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van voorbelasting. Voor landbouwers geldt een bijzondere regeling, waardoor zij over hun prestaties geen omzetbelasting verschuldigd zijn en geen recht hebben op aftrek van voorbelasting. Op verzoek kunnen landbouwers de gewone regeling toepassen.

 

Een varkenshouder moest, nadat de inspecteur op zijn verzoek een beschikking daartoe had afgegeven, per 1 augustus 2005 omzetbelasting berekenen over zijn prestaties.

De vraag was of deze varkenshouder recht had op herziening van voorbelasting die drukte op een biggenstal. De varkenshouder had enkele jaren eerder de biggenstal tegen de bestaande varkensstal laten bouwen. Voor het recht op herziening van voorbelasting moest de biggenstal een nieuwe zaak zijn, dat wil zeggen een zaak die tevoren niet bestond.

Volgens een arrest van de Hoge Raad zijn fysiek gescheiden bouwwerken afzonderlijke zaken, tenzij zij zich niet voor zelfstandig gebruik lenen. De biggenstal had vier eigen buitenmuren, een eigen buitendeur, een afwijkende nokhoogte en eigen (nuts)voorzieningen. Daarmee was de biggenstal fysiek gescheiden van de varkensstal. Ook de functie van de biggenstal verschilde van die van de varkensstal. Hof Den Bosch was van oordeel dat door de bouw van de biggenstal een nieuwe zelfstandige onroerende zaak was ontstaan.

Het gebruik van de biggenstal was per 1 augustus 2005 gewijzigd van vrijgesteld in belast gebruik. De varkenshouder had recht op teruggaaf van een deel van de destijds niet in aftrek gebrachte voorbelasting.

  • 26-01-2011
  • Info du ROI