• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Omzetbelasting
Onterechte toepassing kasstelsel
Omzetbelasting  

Ondernemers moeten de omzetbelasting over door hen geleverde goederen en diensten op de factuur in rekening brengen. De belasting moet aan de belastingdienst worden betaald op de aangifte over het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt, ongeacht het moment waarop de betaling van de factuur plaatsvindt. Sommige ondernemers mogen in afwijking daarvan het kasstelsel toepassen. Dat houdt in dat het tijdstip van betaling doorslaggevend is voor het moment waarop de omzetbelasting verschuldigd wordt.

 

Bij een boekenonderzoek constateerde de belastingdienst dat een ondernemer ten onrechte het kasstelsel toepaste. Naar aanleiding daarvan legde de belastingdienst een naheffingsaanslag op en een vergrijpboete van 25% van de nageheven belasting. De inspecteur had de nageheven belasting becijferd aan de hand van de post openstaande debiteuren aan het einde van ieder gecontroleerd jaar. Daarbij had hij geen rekening gehouden met later door de ondernemer aangegeven en betaalde omzetbelasting nadat de debiteuren hun schuld aan de ondernemer hadden voldaan. De toepassing van het kasstelsel had dus niet geleid tot een te lage afdracht door de ondernemer. De betaling van belasting aan de belastingdienst had alleen niet in het juiste tijdvak plaatsgevonden. De inspecteur stelde dat hij in een dergelijk geval niet anders kon doen dan de over de betreffende tijdvakken te weinig voldane belasting na te heffen. Volgens Hof Den Haag is dat een verkeerde uitleg van het recht op naheffing zoals dat in de wet is opgenomen. Het hof vernietigde de naheffingsaanslag omdat de constatering dat een ondernemer het kasstelsel onterecht heeft toegepast niet betekent dat daardoor meer omzetbelasting is verschuldigd.

  • 26-01-2011
  • Info du ROI