• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Europese regelgeving
Kamervragen over invoering EU-belasting
Europese regelgeving  

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij geen voorstander is van de invoering van Europese belastingen op luchtvaart of financiële transacties. Belastingheffing is een bevoegdheid van de lidstaten. Het EG-verdrag kent geen autonome heffingsbevoegdheid voor de EU. Een Europese belasting op financiële transacties mist zijn doel omdat kapitaal zeer mobiel is en daardoor zal verdwijnen buiten de EU.

Gezien de huidige economische situatie ligt het niet voor de hand om een belasting op luchtvaart in te voeren, ook niet op EU-niveau. Wel vindt de minister dat de maatschappelijke kosten van vliegen onvoldoende in de prijs van vliegtickets tot uitdrukking komen. Dit standpunt geldt nog steeds.

  • 03-09-2010
  • Info du ROI