• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 68
 • info@duroi.am

du ROI Audit & Monitoring is Arbutus Analyzer distributeur Nederland

300

Data-analyse en sampling zijn voor ons en onze klanten dagelijkse kost en vormen een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. We hebben gekozen voor Analyzer van Arbutus: hét pakket voor data-analyse en sampling. Via het distributeurschap van de Analyzer software voor Nederland kunnen we u deze krachtige oplossing nu aanbieden. Het blijft niet bij software alleen: door onze jarenlange ervaring leveren we tevens daadwerkelijke ondersteuning bij de inzet van Analyzer in uw relevante omgeving.

 • 24-01-2017
Lees meer 

Hoe te handelen in het kader van de meldplicht datalekken?

Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen, oftewel de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Ondanks dat het onderwerp al veel aandacht in de pers heeft gekregen, is de meldplicht aan veel bedrijven voorbij gegaan.

 • 22-01-2016
Lees meer 

Nieuwe meldplicht legt bewijslast bij ondernemer

Een boete van € 820.000 of 10% van de jaaromzet en mogelijke schadeclaims. De Wet bescherming persoonsgegevens, die 1 januari 2016 ingaat, kan grote gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf. Pijnpunt is de meldplicht datalekken — een verplichting om direct een melding te doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als er sprake is van een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens zijn verloren of gestolen.

 • 22-12-2015
Lees meer 

Controleaanpak Internetbedrijven 10 jaar later

10 jaar geleden is binnen de belastingdienst een controleaanpak voor internetbedrijven ontwikkeld, als reactie op de toenemende mate waarin ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten naar het internet verplaatsten of uitbreidden. Nu, 10 jaar later, is e-commerce en handel via internet 'booming'. Traditionele winkels hebben het steeds zwaarder. Op verzoek van de belastingdienst heeft du ROI Audit & Monitoring voor de EDP-auditspecialisten van de belastingdienst een inkijkje gegeven in de huidige techniek achter de handel op internet.

 • 07-10-2015
Lees meer 

Nut steekproeven voor beoordelen vpb-plicht gemeenten

Op LinkedIn is door Henk Roosendaal een interessante vraag opgeworpen: Vennootschapsbelasting en steekproef. Zinvol of zinloos? Deze post is een poging om op deze vraag antwoord te geven.

 • 17-06-2015
Lees meer 

Inzet van software bij monitoren kwaliteit douane-aangiften

Douane-autoriteiten zoeken naar comfort over de kwaliteit van ingediende douane-aangiften door AEO certificaathouders. Alleen het uitvoeren van proceduretesten en lijncontroles levert onvoldoende controlebewijs. Gegevensgericht onderzoek van de aangiften zélf, door middel van data-analyse en statistische steekproeven is efficiënt en effectief dankzij beschikbare moderne technieken. De inzet van software hierbij is onmisbaar.

 • 21-05-2015
Lees meer 

Analyse stambestand customs commodity codes

Het stambestand met customs commodity codes is vitaal voor de customs compliance van bedrijven die een internationale supply chain hebben. Zowel fiscale- als niet fiscale maatregelen hangen in belangrijke mate samen met de gegevens die in dit stambestand zijn vastgelegd. Onjuistheden kunnen leiden tot onjuiste douane-aangiften, onjuiste kostprijsberekeningen, verstoringen in de supply chain, etc.

 • 30-03-2015
Lees meer 

Rapport 'Data-analyse voor de auditfunctie'

Ruim een week geleden is het gratis rapport "Data-analyse voor de auditfunctie" verschenen met oplossingen voor interne en externe accountants en auditors. Het rapport geeft inzicht in het landschap van data-analyse, gerelateerde onderwerpen (Process mining, Continuous assurance, Auditfiles en Management dashboards), beschikbare software voor data-analyse met inzicht in 100 functies en eigenschappen per toepassing. Binnen een week is het rapport al meer dan 500 maal opgevraagd en kent daarmee een ongekend grote belangstelling. Data-analyse is dan ook een erg actueel onderwerp binnen de accountancy.

 • 02-02-2015
Lees meer 

Materialiteitstabel belastingdienst: Objectieve maatstaf voor rechtsgelijkheid in het toezicht?

De materialiteitstabel wordt door controlemedewerkers van de belastingdienst trouw gehanteerd. Ook organisaties en adviseurs varen blind op de materialiteit die voortvloeit uit de tabel. Maar leidt de tabel altijd tot bevredigende uitkomsten? In de praktijk blijken verschillende problemen te bestaan bij het toepassen ervan. In deze bijdrage een analyse van de materialiteitstabel van de belastingdienst. Aan de orde komt hoe de tabel is opgebouwd en in welke situaties ongewenste effecten kunnen optreden. Geëindigd wordt met voorstellen tot verbetering.

 • 17-09-2014
Lees meer 

IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak MKB

De tijden van een papieren administratie zijn voorgoed voorbij, ook in het mkb. Niet langer kan de accountant zich veroorloven zijn controle ‘om de automatisering heen’ uit te voeren. In de dagelijkse accountantspraktijk groeit de behoefte om IT-aspecten concreet en gestructureerd te integreren in de accountantscontrole. Accountants worstelen regelmatig met deze integratie en het blijkt vaak niet eenvoudig te zijn om IT-deskundigheid goed in te zetten in het team.

 • 11-06-2014
Lees meer 

Banen weg in finance en accountany door automatisering?

Er komt een revolutie op ons af, die dezelfde impact zal hebben als de industriële revolutie in de 19de eeuw. Dat stellen de auteurs van 'The Second Machine Age'. Het proces van exponentiële technologische vernieuwing zal ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen voor banen in finance en accounting? En hoe kun je voorkomen dat je overbodig wordt?

 • 19-02-2014
Lees meer 

Kostenbesparen door verhogen datakwaliteit

Voor u als financieel manager zijn alle kosten zichtbaar. Toch? Het is de vraag of dit het geval is. In uw organisatie zijn data en informatie de verbindende schakel. Bij 90% van de organisaties is de kwaliteit van onder meer klantcontactdata echter niet op peil. Op korte termijn kunt u door het verbeteren van de datakwaliteit besparen. In Harvard Business Review is namelijk becijferd dat elke procent datavervuiling zorgt voor 10% stijging van de operationele kosten. Lees verder wat u kunt doen snel resultaten te bereiken.

 • 13-02-2014
Lees meer 

Groeiende stroom rapportages en dashboards vernietigt waarde

Bij veel organisaties zijn er vele tientallen en soms zelfs honderden rapportages beschikbaar om het management informatie te geven over hoe de zaken er voor staan. Hele afdelingen (soms 'Business Intelligence Competence Centers' (BICC) genoemd) worden opgetuigd als goed geoliede 'rapportage- en dashboardfabrieken'. Big Data staat blijkbaar ook garant voor Big Volume met direct verdrinkingsgevaar voor de managers die al die rapporten moeten verwerken. Miljoenen euro's zijn hiermee gemoeid.

 • 10-02-2014
Lees meer 

Voorwaarden voor het succesvol toepassen van data-analytics

Business Intelligence (BI) en Analytics staan al enige jaren hoog op de agenda van het topmanagement van bedrijven. De voornaamste reden is de toenemende globalisering en transparantie, met name door de komst van internet. Digitalisering van onze maatschappij levert potentiële klanten en concurrenten op, en het vraagt tevens om een hoge verandersnelheid. Dit artikel bespreekt de vijf randvoorwaarden voor inrichting van een solide structuur om Analytics effectief en efficiënt toe te passen.

 • 22-01-2014
Lees meer 

'Password' niet langer het domste wachtwoord

In 2013 was password niet langer het vaakst gebruikte wachtwoord op het internet. SplashData heeft een nieuwe lijst met veelgebruikte wachtwoorden gepubliceerd en afgelopen jaar werd deze aangevoerd door 123456. SplashData's lijst is samengesteld op basis van data betreffende gestolen wachtwoorden. Het bedrijf meldt dat veel wachtwoorden afkomstig zijn vanuit de hack van Adobe, die medio november heeft plaatsgevonden.

 • 22-01-2014
Lees meer 

Customs data-analytics: analyse douanemaatregelen

We beschikking over douanetariefgegevens in "werkbaar formaat". Hierdoor zijn we in staat om allerlei vernuftige analyses los te laten op uw goederenpakket en -stromen. Analyses die antwoord geven op vragen die nu niet of moeilijk te beantwoorden zijn, maar waarvan het antwoord voor uw bedrijf wel uitermate belangrijk kan zijn.

 • 17-12-2013
Lees meer 

Massale btw-nummercontrole in een handomdraai

200Waarom btw-nummercontrole? Als achteraf blijkt dat btw-nummers van afnemers ongeldig zijn riskeert u een naheffing van 21 procent btw over deze omzet! Duroi.am heeft om dit risico in te dammen een webapplicatie gemaakt waarmee u btw-nummers massaal kunt controleren. Massaal, makkelijk, snel en goedkoop. Wat wil je nog meer. Ga naar VATnumbercheck.eu en check die nummers!

 • 01-12-2013
Lees meer 

IT en Financiële audit

Bron: Accountancynieuws, auteur Bert Bakker

Gaan controlerend accountant en IT-auditor intensiever samenwerken en wordt audit integration uiteindelijk de standaardaanpak? Of zijn IT- en financiële audit juist bezig zich meer en meer los van elkaar te ontwikkelen, en blijft samenwerking beperkt tot het naar behoefte inkopen - of afkijken van vaktechnische inzichten?

 • 12-11-2013
Lees meer 

Cybercrime en -security: wegredeneren kan niet

Bron: Accountancynieuws, auteur Jan Matto (partner bij Mazars)

Bij de jaarrekeningcontrole maakt een accountant meestal gebruik van gegevens uit geautomatiseerde systemen. Hierbij is het van belang om vast te stellen dat IT-systemen betrouwbaar functioneren en dat de integriteit van gegevens is gewaarborgd. Cybersecurity is hierbij een randvoorwaarde..

 • 09-10-2013
Lees meer 

Valkuilen MKB-gerichte IT-audits

Bron: Accountancynieuws, auteur Jack van Crooij (IT-auditor Full Finance Consultants)

Als kwaliteitsbewuste accountant, die net de rapportages van de AFM heeft gelezen, besluit u om uw controleaanpak voor komend jaar aan te passen en meer aandacht aan IT te gaan besteden. U leest zich grondig in en laat u zelfs trainen door een IT-auditor om uw kennis op peil te brengen. Kortom, u bent tot de tanden gewapend....

Dit artikel gaat in op de uitdagingen van IT-auditing in de MKB-praktijk.

 • 13-09-2013
Lees meer 

Geld ligt op straat

In deze barre economische tijd draaien bedrijven elke dubbeltje om voordat het wordt uitgegeven en wordt flink bezuinigd. Maar bezuinigen - met name op administratief personeel - werkt in de hand dat betalingen onverschuldigd of voor te hoge bedragen de deur uit gaan, dat betaalde btw niet wordt terug geclaimd, dat teveel douanerechten worden betaald enz. Ook het risico van fraude neemt toe.

Data-analyse kan helpen 'verloren geld' en fraude op te sporen.

 • 05-09-2013
Lees meer 

'IT-auditor moet ingrijpend veranderen'

Bron: Computable. De it-auditor moet zich opnieuw uitvinden om in 2025 nog de benodigde it-auditexpertise te kunnen leveren. Dit is de conclusie van een onderzoek onder alumni van de opleiding IT Auditing van TiasNimbas Business School en gesprekken met vijftien deskundigen binnen en buiten het vak. Aanleiding voor het onderzoek is het 25-jarig bestaan van de opleiding Executive Master of IT-Auditing.

 • 04-09-2013
Lees meer 

Excel of consolidatietool?

Excel is nog altijd de meest gebruikte software bij het consolidatieproces door bedrijven. Hier kleven voor- en nadelen aan. Excel is goedkoop in licentie, het is al in huis en veel financials zijn er bekend mee. Maar het is ook foutgevoelig en er zijn verborgen kosten in de vorm van tijdsbesteding en beheersbaarheid. Een consolidatietool daarentegen zorgt voor meer snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, maar vergt wel een investering in tijd en geld in de opstartfase. Hoe maak je de juiste afweging? Enkele fundamentele argumenten op een rij.

 • 28-08-2013
Lees meer 

Data-analyse in het mkb-kantoor: een praktijkvoorbeeld

Bron: Accountant.nl. De mogelijkheden voor het gebruik en de analyse van elektronische data is de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld. Met een begrip als big data is er in een bredere groep binnen de maatschappij en ook de board rooms meer aandacht voor. Wat kan de mkb-accountant ermee? Een praktijktoepassing van elektronische data(-analyse) in de controlepraktijk.

 • 21-08-2013
Lees meer 

CFO is sceptisch over cloud computing

Bron: Computable. De uitgaven aan clouddiensten nemen wereldwijd toe, maar bij veel organisaties stokt de adoptie bij de chief financial officer (cfo). Uit het IDG Enterprise Cloud Research 2013 blijkt namelijk dat zij het moeilijkst te overtuigen zijn van de voordelen.

 • 20-08-2013
Lees meer