• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 68
 • info@duroi.am

Werkgebied

du ROI Audit & Monitoring biedt diensten en producten aan op het gebied van risk-management, control, monitoring en auditing. Onze expertise ligt in het bijzonder op het vlak van financiële-, logistieke- en fiscale processen. Behalve advies- en controleopdrachten leveren we software en opleidingen en trainingen. Kijk hier voor een overzicht van onze diensten.

Risk-management

Risico's vormen obstakels bij het realiseren van financiële-, logistieke- en fiscale doelstellingen.

Onze inbreng:

 • het gestructureerd in kaart brengen van risico's;
 • de inschatting van kans en impact van risico's; en
 • het formuleren van oplossingen voor risicobeheersing.

Monitoring

Monitoring is tweeledig. Ten eerste ziet monitoring op het onderkennen van afwijkingen in de door de organisatie uitgestippelde koers, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Een tweede aspect is het vaststellen dat beheersingsmaatregelen naar behoren functioneren. Dit is van belang om te weten of de onderkende risico's onder controle zijn.

Onze inbreng:

 • het opzetten en inrichten van een monitoringfunctie;
 • het toepassen van data-analytics;
 • de implementatie van een Business Intelligence oplossing; en
 • de inrichting en levering van software ter ondersteuning van een control framework.

Opleiding & training

Kennis en vaardigheden van medewerkers zijn ook op het vlak van control en auditing essentieel. Alleen dan kunt u vertrouwen op de correcte uitvoering van processen en informatie in uw systemen.

Onze inbreng:

 • Training in auditing en auditing-technieken;
 • Training in het toepassen van computer assisted audit tools (CAAT's).

Control

Een beheersingsraamwerk - of 'Control Framework' - geeft handen en voeten aan de concrete beheersing van financiële-, logistieke- of fiscale risico's en zorgt voor betrouwbare sturingsinformatie.

Onze inbreng:

 • het in kaart brengen van (de kwaliteit) een bestaand beheersingsraamwerk;
 • het analyseren en beoordelen van tekortkomingen in een bestaand raamwerk;
 • het ontwerpen en verbeteren van beheersingsmaatregelen; en
 • de implementatie van nieuwe of verbeterde maatregelen.

Audit & assurance

Bij audit en assurance gaat het om het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan in- of externe belanghebbenden. Essentieel is dat de verantwoordingsinformatie betrouwbaar is en dat het beheersingsraamwerk heeft gefunctioneerd.

Onze inbreng:

 • het ontwerpen en uitvoeren van controles gericht op de inhoudelijke juistheid van informatie (het gebruik van efficiënte statistische technieken geniet daarbij onze voorkeur); en
 • het controleren van de effectieve werking van het beheersingsraamwerk.

Software

Slimme software zorgt voor de beste sturingsinformatie en een effectieve inzet van uw audit & control medewerkers.

Onze inbreng:

 • Applicaties voor het genereren van sturingsinformatie/BI;
 • Applicaties ter ondersteuning van audit & control werkzaamheden.