• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 68
 • info@duroi.am

Statistical sampling

Het toepassen van statistical sampling, ofwel "statistische steekproeven", is niet exclusief verbonden aan het vakgebied fiscaliteit. Wel is het zo dat statistische steekproeven onder invloed van de Nederlandse Belastingdienst binnen dit vakgebied op de agenda is gekomen. Enerzijds omdat de Belastingdienst bij het uitvoeren van boekenonderzoeken statistische steekproeven gebruikt om de kwaliteit van ingediende aangiften te beoordelen. Anderzijds omdat de Belastingdienst in de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen voor het monitoren van een Tax Control Framework een nadrukkelijke voorkeur voor statistische steekproeven uitspreekt:

De organisatie is vrij in haar keuze omtrent het inrichten van de monitoring functie. De Belastingdienst heeft een voorkeur voor het gebruik van statistische steekproeven als wijze van monitoring. Dit is een doelmatige, objectieve en transparante methode om de monitoring in te richten. Als de organisatie voor een andere methode kiest om de fiscale beheersing te monitoren, dan kan de Belastingdienst in voorkomende gevallen zelf een steekproef uitvoeren.

Onze dienstverlening op het gebied van statistische steekproeven in de fiscaliteit is drieledig:

 • Begeleiden van een statistische steekproef die door de Belastingdienst wordt uitgevoerd
  klik hier voor meer informatie
 • Ondersteuning bij het zelf uitvoeren van een statistische steekproef
  klik hier voor meer informatie
 • Het verzorgen van opleiding en training in het toepassen van steekproeven
  klik hier voor meer informatie

Naast steekproeven op het terrein van fiscaliteit kunnen wij u ook ondersteunen met steekproeven op andere terreinen.